Op dit moment worden onze servers gemigreerd

De afgelopen maanden is er hard gewerkt door onze ICT afdeling om het Enova systeem over te zetten op een zogenaamde virtuele server. Dit is gedaan omdat wij daarmee belangrijke stappen kunnen maken ten aanzien van de betrouwbaarheid en snelheid.

Snelheid
De datastructuur is zodanig aangepast dat deze zich nu meer concentreert om uw account bij Enova. Dat betekent ook dat deze sneller toegankelijk is en het ook mogelijk is om grotere zoekopdrachten te doen in de data. Als voorbeeld kan nu, binnen energyCONTROL, in één keer een volledig jaar aan data worden berekend. Ook zal in de grafiek bij energyBOX de gebruikelijke vertraging in de meetlijnen komen te vervallen en zullen wij meetlijnen nu ook kunnen tonen met dezelfde snelheid waarmee meetbedrijven deze data genereren. Dus echt neartime (max. vertraging van ongeveer 5 minuten) wanneer het meetbedrijf de data ook zo snel ophaalt.

Betrouwbaarheid
Het verschil tussen de nieuwe “virtuele server” en de bestaande “dedicated server” is dat de werking van ons platform niet meer afhankelijk is van de hardware van eigen servers; wanneer er in het verleden een harde schijf kapot ging moest er eerst een nieuwe geïnstalleerd worden om weer 100 % in de lucht te zijn. Dat kon voor enkele uren downtijd zorgen, per geval. Nu is die kans op uitval vele malen kleiner omdat er via een heel park aan servers gewerkt wordt en de ene het gewoon direct overneemt wanneer een andere uit de lucht is.

Upscaling
Een derde punt is dat het met de nieuwe omgeving ook gemakkelijker is om verder te groeien in de hoeveelheid data; iedere aansluiting produceert namelijk dagelijks data en blijft de hoeveelheid data zich dus ook steeds verder uitbreiden. Dat mag echter niet ten koste van de performance gaan. De groeimogelijkheden zijn nu bijna eindeloos geworden.


(vcloud: 01:55:14 )