Netbeheer

Enova clustert 500MW productie en 250MW consumptie-units en ondersteunt hiermee
het op peil houden van de landelijke netbalans.
Met de groeiende hernieuwbare energieproductie door zon en wind zijn er door weersinvloeden grotere pieken en dalen in de productie. Enova is bij verschillende experimenten betrokken om deze schommelingen op te vangen en daarmee het landelijk en regionale net te ontlasten.
Regionale Netbeheerders

Met de groeiende hernieuwbare energieproductie door zon en wind zijn er door weersinvloeden grotere pieken en dalen in de productie.
Enova is bij verschillende experimenten betrokken om deze schommelingen op te vangen en het regionale net te ontlasten.

Landelijke Netbeheerders

Door dalende prijzen en concurrentie met kolen en hernieuwbare energie zijn veel gascentrales stilgelegd. Hiermee verloor TenneT een tool voor balancering van het elektriciteitsnet.
Als alternatief draait Enova met zo'n 500 MW aan decentraal Noodvermogen mee in het landelijk tertiaire balanceringssysteem.

Energiebedrijven

Enova biedt haar klanten een volledig online platform waarmee de energiekosten –en stromen gevolgd kunnen worden.
Wij stellen energiebedrijven die zelf geen handelsplatform hebben in staat om actief te zijn binnen het segment van handelende grootzakelijke klanten.

CASE Grid management

Tennet

TenneT is de eigenaar van het Nederlandse hoog voltage net. Voor het behoud van de balans op dit net helpt Enova de afname te reguleren in het geval van een overschot of tekort. Dit betekent af- dan wel opschalen van productie-units zoals WKK’s en windmolens en consumptie-units.

Hiervoor clustert Enova 500MW productie- en 250MW consumptiecapaciteit die continu gemonitord en gecorrigeerd worden. Zo heeft Enova altijd de mogelijkheid om te voldoen aan de eisen die TenneT in dit proces stelt.