Installatie advies en ontwerp

Enova kan u op diverse terreinen helpen, zoals inventarisatie van de energiebehoefte, berekeningen van alternatieven, exploitatieberekening van de WKK of alternatieve energiebronnen en maatregelen voor energiebesparing en energiesubsidies.
Ook staan wij u bij tijdens het berekenen van de economische haalbaarheid van nieuwe energiesystemen en de technische inpassing daarvan.

Onze energiespecialisten zijn de juiste sparringpartner om u te ondersteunen bij de uitdagingen die u tegenkomt. Vooral de combinatie van technisch inhoudelijke kennis en kennis van de energiemarkt zorgt voor goed onderbouwde praktische adviezen met voordeel voor u als klant. Ook bij vragen over nieuwe ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van aardwarmte, warmtepompsystemen en zonnepanelen kunt u bij ons terecht.

Engineering | energyADVICE

Businessplan

Opstellen Businessplan

Heeft u investeringsplannen? Een goed financieel plan is daarbij absolute noodzaak en wordt tevens door de bank van u verlangd bij een financieringsaanvraag. Enova heeft de specialisten en de managementtools om dit plan voor u op te stellen.

Enova Advice

De eerste stap in het plan is een goed onderbouwde investeringsbegroting. Met het Enova energiemanagement programma stellen wij een gedegen begroting voor u op. Hierbij worden ook de mogelijkheden voor subsidies en groenfinanciering beoordeeld. Volledig digitaal kunt u op elk gewenst moment van de dag deze begroting ophalen vanuit ons systeem, zodat u altijd een actueel overzicht heeft. Als de energieprijzen wijzigen of u heeft een energiedeal vastgelegd verandert uw financiële positie immers en die wordt in een overzichtelijke vorm door ons in beeld gebracht. Met het businessplan bent u in staat een welingelicht besluit te nemen over de uitvoering van uw investeringsplannen. Als u dit plan voorlegt aan de bank zal men daar zien dat dit plan alle informatie levert die de bank nodig heeft om een besluit te nemen over uw financieringsaanvraag.

WKK onderhoud en toekomst.

Veel tuinders hebben in de periode 2005-2009 geïnvesteerd in een WKK en hiervoor onderhoud- en leasecontracten afgesloten. Onderhoudscontracten lopen veelal af na 10 tot 12 jaar, terwijl ook leasecontracten vrijwel altijd voor 10 jaar worden afgesloten. Hier komt bovenop dat met ingang van 2017 nieuwe regels gelden.

Onderhoud en revisie

In veel gevallen is het zinvol om het onderhoudscontract te verlengen en zo nodig een revisie van de WKK uit te voeren. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Een volledige revisie waarbij de levensduur van de WKK wordt verdubbeld
  • Een volledige revisie in combinatie met een upgrade naar de laatste stand der techniek
  • Een beperkte revisie waarbij de levensduur met circa 30% wordt opgerekt
  • Geen revisie en doordraaien tot de oorspronkelijke levensduur.

Afhankelijk van uw situatie kan Enova voor u de best passende oplossing doorrekenen en u in het traject van aanvraag en aanbesteding ondersteunen.

Lease overeenkomst

Voor lease overeenkomsten zien wij dat een verlenging vaak gunstiger is dan de WKK overnemen of de WKK laten verwijderen. Onze specialisten kunnen u adviseren bij het maken van de juiste keuze.

Rookgasreiniger of deNOx?

Is uw WKK installatie nog niet voorzien van een rookgasreiniger of deNOx installatie en is reductie van het gasverbruik tot onder 284 m3/h niet haalbaar of wenselijk? Dan is op zijn minst een deNOx installatie nodig om door te mogen draaien met de WKK. Enova heeft de kennis en ervaring om u in dit vraagstuk te begeleiden.

Leverancierskeuze | energyCOMPARE

Haal de beste prijs en voorwaarden uit uw volgende energiecontract.

Met onze uitgebreide kennis van energiecontracten kunnen wij uw keuze stroomlijnen en voor maximale transparantie in de aanbesteding van uw energiecontract zorgen. Maak gebruik van onze kennis om het aantal concurrerende leveranciers voor uw bedrijf te vergroten en ervoor te zorgen dat u de juiste voorwaarden tegen de laagste prijs krijgt. energyCOMPARE zet alle voorwaarden en prijzen op onafhankelijke wijze en overzichtelijk op een rij; hiermee hebben wij al meer dan honderd bedrijven aan een zeer gunstig energiecontract geholpen.

Enova leveranciersvergelijking