Grid Management

De opkomst van duurzame energie heeft al voor veel verandering gezorgd en dit zal in de komende jaren nog veel verder gaan.

Om met de enorme fluctuaties in productie, die dit met zich meebrengt, om te kunnen gaan, moeten er grote stappen gezet gaan worden. Deze worden veelal samengevat met de term “Grid Management”. Daarbij kan gedacht worden aan het koppelen van de stroomafname aan de productie ervan, aan congestiemanagement om overcapaciteit van de netten te voorkomen en aan verschillende vormen van opslag om piekproductie op te vangen en beschikbaar te maken op momenten van productiedalen.

Belangrijkste veranderingen zijn:

  1. De productie van elektriciteit is meer en meer een decentrale taak geworden waarbij bedrijven en particulieren met zonnepanelen en windturbines de taken van de energiebedrijven geleidelijk overnemen.
  2. Dat de productie van elektriciteit steeds lastiger te regelen is omdat het weer hier een bepalende rol in speelt.
  3. De productie hierbij ook steeds grotere pieken en dalen zal gaan vertonen die boven de maximale belasting van het netwerk zullen gaan.

TSO


De nationale netbeheerder (TSO, in Nederland is dat TenneT) is verantwoordelijk voor de regie over de balancering van het net en geeft signalen af aan partijen die hun productie en consumptie kunnen variëren om constant bij te sturen.

DSO


De regionale netbeheerders (DSO’s) zoals Liander, Stedin en Enexis zorgen dat er voldoende capaciteit is om het gewenste vermogen aan stroom te vervoeren.

Energieleveranciers


De energieleveranciers produceren stroom en reageren op de signalen van TenneT, om fluctuaties in vraag en aanbod op te vangen met hun productiepark dan wel via intraday aanpassingen op hun zogenaamde e-programma’s.

Noodvermogen | energyGRID

De hoeveelheid windmolens en zonnepanelen neemt snel toe. Hierdoor kan het aanbod van elektriciteit op zonnige en winderige dagen plotseling fors toenemen en dat kan de balans van het elektriciteitsnetwerk verstoren. Sinds 1 januari 2017 biedt Enova aan landelijk netbeheerder TenneT Noodvermogen Afregelen en Opregelen aan, in samenwerking met onze klanten. Deze klanten zouden in uitzonderlijke situaties extra kunnen afnemen of minder produceren. Dit gaat allemaal met behulp van software en hardware waarmee dit volautomatisch en op afstand geregeld wordt. Enova bundelt online het aanbod van al haar klanten en kan via deze pool garanderen dat er altijd noodvermogen beschikbaar is, ook wanneer u dat individueel niet hebt. Hierdoor is er voor Enova klanten dus geen verplichting bij alle pieken en dalen deel te nemen.
Heeft u opwek of afname van elektra? Dan kunt u hier geld mee verdienen en gelijktijdig meewerken aan een betere balans van het Nederlandse elektriciteitsnet.
Dit past bij een toekomst met een groeiend aandeel van duurzame energie!

Enova energyNood

Primair regelvermogen | energyGRID

Basis voor de stabiliteit van het Europese elektriciteitsnet wordt realtime bepaald aan de hand van de netfrequentie van 50 Hertz. Enova ondersteunt geschikte installaties bij het leveren van dit zogenaamde primaire regelvermogen. Overal in continentaal Europa beweegt de frequentie van het elektriciteitsnetwerk synchroon rond 50 Hertz per seconde. Bij een tekort aan productie en/of overschot aan consumptie zal de frequentie onder 50 Hertz dalen en wanneer er juist een overschot aan productie dan wel tekort aan afname is zal de frequentie boven 50 hertz stijgen. Internationaal is afgesproken dat de maximaal toegestane afwijking slechts 0,2 Hertz mag zijn.

Om dit te bereiken zijn er in ieder land partijen die installaties hebben die in staat continu hun productie dan wel consumptie mee te bewegen met de gewenste richting om zo de netfrequentie binnen de bandbreedte te houden. Ook met batterijen zijn hier mogelijkheden omdat deze zowel kunnen consumeren (laden) als produceren (ontladen). Dergelijke partijen kunnen voor dit balanceren een vergoeding ontvangen van de landelijke netbeheerder (TSO). Enova kan inzichtelijk maken of ook uw installatie hiervoor in aanmerking kan komen en ervoor zorgen dat deze meedoet in onze pool voor primair regelvermogen.

Congestiemanagement | energyGRID

De groei aan duurzame elektriciteitsproductie gaat voor overaanbod op specifieke knooppunten in het elektriciteitsnetwerk zorgen. Netverzwaring is dan waarschijnlijk een dure oplossing maar kan Enova ook de rol vervullen van “verkeersregelaar” om overbelasting te voorkomen.

Omdat overaanbod door veel wind en/of zon waarschijnlijk maar een klein deel van de tijd het geval zal zijn zou het zeer duur en inefficiënt kunnen zijn om de regionale en nationale netten aan te passen op een enkele piek in het aanbod. Veel slimmer zou zijn om een regeling aan te brengen op grote elektriciteitsproductie en –consumptie-units en die in een soort zenuwcentrum af te stemmen op de maximale belasting die er in specifieke regio’s mogelijk is. Daarmee kan dan bijvoorbeeld gekozen worden om een deel van de productie van het net te halen, in specifieke delen van het land, om zo te voorkomen dat de maximale belasting overstegen wordt. Enova heeft al meer dan 10 jaar regelingen op 1.000 MW aan productie units en 500 MW aan consumptie units en kan deze ook inzetten voor dit zogenaamde congestiemanagement.

Energie-opslag | energySTORE

Het integreren van energieopslag met WKK’s, zonnepanelen of windturbines kan de terugverdientijd hiervan snel verkorten. Door opslag kunnen opwek en gebruik van elkaar worden losgekoppeld, en kan terug levering aan het net worden geoptimaliseerd door de opgeslagen energie te verkopen wanneer de prijs het hoogst is.

Enova energyStore