Energiehandel

Nog steeds is het gebruikelijk om de in –en verkoop van energie te doen op basis van, vaak eenmalig, vastleggen van een afspraak met de energieleverancier ten aanzien van de prijs en volume.

4,125 GWh
562 M m3
De onderliggende gedachte hierbij is dat daarmee de zorgen over prijsrisico’s, die de bedrijfsbegroting zouden kunnen raken, zijn overgeheveld naar de leverancier.

De leverancier loopt die risico’s liever ook niet en hanteert daarom een prijspremie om deze af te vangen. Voor de klant blijft dan alleen het voordeel over dat de energiehandel een jaarlijks terugkerende actie is die weinig effort behoeft.

Al sinds de opkomst van de WKK loopt de glastuinbouw voorop in de moderne energiehandel. Hierbij wordt vooruit gekeken naar de marktontwikkelingen en worden vaak al heel vroeg termijnposities ingenomen om zo gebruik te maken van een gunstige markt. Ook op de korte termijnmarkt zijn grote glastuinbouwbedrijven dagelijks actief in het optimaliseren van hun posities.

Doorlopend succes

Voor zowel de lange -als korte termijn staat Enova grootzakelijke klanten bij met geautomatiseerde handelssystemen die helpen bij het innemen van posities voor de dag van morgen tot en met 4 jaar vooruit.

Nu de opkomst van duurzame energieproductie de voorspelbaarheid van de markt onder druk gaat zetten wordt het voor iedere grote afnemer steeds belangrijker om mee te kunnen gaan in de fluctuaties; dat zorgt namelijk voor lagere kosten en bovendien draagt men bij aan een duurzame toekomst.

Met 10 jaar ervaring in flexibel schakelen binnen de glastuinbouw en 3 jaar in de industrie loopt Enova voorop in de verduurzaming van de elektriciteitsmarkt en maakt daarmee het verschil tussen slechts zeggen en echt doen!

Sturing en regeling | energyBOX

Energie is een significante factor in de totale bedrijfskosten. Of u nu streeft naar maximale winstgevendheid of de rapportage wilt stroomlijnen, u hebt hierbij de juiste software nodig om het energieverbruik van uw bedrijf onder controle te krijgen. Met Enova energyBOX ziet u in één oogopslag de meest relevante energie informatie. Het is een optimalisatiesysteem voor (terug)levering van elektra en de warmteproductie, rekening houdend met bedrijfsspecifieke omstandigheden. EnergyBOX verzamelt alle energiedata en zet deze om in begrijpelijke informatie. Door de volledige integratie met uw bedrijf is een apart energiemonitoringsysteem overbodig. Dit verkleint de kans op fouten en bespaart kosten. EnergyBOX is in staat om zeer complexe situaties met meerdere locaties, WKK’s, belichtingsunits, warmtepompen, aardwarmte en warmtelevering probleemloos aan te sturen en voor een accurate verrekening tussen de verschillende bedrijven te zorgen. Hierdoor is het ook een ideaal product voor energieclusters.

screenshot energyBox
screenshot energyBox

Day-ahead nominatie | energyDAY

Na het koppelen van de software met uw apparaten kunnen de zelflerende algoritmes van energyDAY aan de slag. Deze berekenen wat het energieverbruik van uw apparaten op de volgende dag zal zijn. Op basis hiervan perfectioneren we uw inkoop en verkoop op de APX. Vervolgens benutten we prijsschommelingen zoveel mogelijk door uw apparaten mee te laten bewegen met de marktprijzen. Wij sturen uw apparaten automatisch aan, waardoor een deel van het energieverbruik verplaatst wordt naar de voor u meest gunstige momenten.

Day-ahead nominatie en Intraday handel | energyDAY+

Dit is energyDAY maar dan uitgebreid met voorspelling van de verhouding tussen de prijzen van de day-ahead en intraday markten voor elektriciteit. Na het koppelen van de software met uw apparaten kunnen de zelflerende algoritmes van energyDAY+ aan de slag. Deze voorspellen de prijzen op de verschillende energiemarkten; APX en Onbalans. Daarnaast berekent energyDAY+ wat het energieverbruik –of opwek van uw apparaten op de volgende dag zal zijn. Dit binnen de begrenzingen van uw eigen klimaatregeling! Op basis van de resultaten perfectioneren we uw inkoop en verkoop. Vervolgens benutten we prijsschommelingen zoveel mogelijk door uw apparaten mee te laten bewegen met de marktprijzen. Wij sturen uw apparaten automatisch aan, zodat een deel van het energieverbruik verplaatst wordt naar de voor u gunstigste momenten of markten.

screenshot energyDay

Termijnhandel | energySPREAD

EnergySPREAD is een handelssysteem om ontzorgd en emotieloos gespreid toekomstige energieposities vast te leggen. De termijnhandel heeft, in verhouding tot de APX en onbalans, de grootste impact op uw energiekosten. Het juiste moment kiezen om posities vast te leggen, rekening houdend met marktbewegingen en prijsniveau, is wat Enova u met energySPREAD biedt. Niet langer is het nodig om de marktprijzen zelf te volgen of om te bepalen wat de ontwikkelingen in de wereld voor invloed zullen hebben op die prijzen. EnergySPREAD benadert de prijsontwikkelingen en dealmomenten puur uit technisch oogpunt.
Op basis van gespreid vastleggen van posities worden keuzerisico’s beperkt en kansen gegrepen. Daarmee worden Enova klanten volledig ontzorgd!

energyTRADE

EnergyTRADE is een handelssysteem om ontzorgd en emotieloos te handelen met toekomstige energieposities. De termijnhandel heeft, in verhouding tot de APX en onbalans, de grootste impact op uw energiekosten. Het juiste moment kiezen om posities vast te leggen, rekening houdend met marktbewegingen en prijsniveau, is wat Enova u met energyTRADE biedt. Niet langer is het nodig om de marktprijzen zelf te volgen of om te bepalen wat de ontwikkelingen in de wereld voor invloed zullen hebben op die prijzen. EnergyTRADE benadert de prijsontwikkelingen en dealmomenten puur uit technisch oogpunt. Op basis van het principe van posities innemen en later weer tegensluiten kan Enova echte energiehandelaren ontzorgen met een handelssysteem met aantoonbare resultaten!