Kostenoptimalisatie

Meten is weten geldt zeker ook voor energie. Met de juiste aandacht voor de informatie achter uw energierekening kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of de factuur werkelijk klopt en of meetdata correct zijn. Er kan bijvoorbeeld aangetoond worden of er een ongewenste verbruikspiek is gemaakt waardoor de netbeheerderskosten omhoog schieten.

Steeds belangrijker wordt ook de vraag of de werkelijke kosten in lijn zijn met de begroting en hoe verschillende locaties zich kostentechnisch tot elkaar verhouden.

Op al deze vragen en nog veel meer bieden de systemen van Enova de antwoorden en wel zo exact dat er zelfs op de dag zelf al bekeken kan worden hoe alles loopt.

Factuurcontrole | energyCONTROL

Volledig in control en directe factuurcontrole zonder extra kosten. Voorkom dat u strategische beslissingen puur op gevoel neemt. Baseer uw keuze op actuele en gedetailleerde informatie. Onze experts stellen rapportages en analyses voor u op zodat u beschikt over de belangrijkste sturingsdata. U loopt dan niet achter de feiten aan maar heeft volledige controle over de energieprestaties van uw bedrijf.

screenshot energyControl
screenshot energyProfile

Meerjarenplan | energyPROFILE

Planning tool om de toekomstige energiekosten goed in beeld te hebben als wezenlijk onderdeel van een goed bedrijfsmanagement.

Geladen met een goed profiel voor gas –en elektra afname en elektra terug levering en regelmatig bijgewerkt met alle termijndeals kan tot 3 jaar vooruit gevolgd worden hoe de energiekosten zich zullen ontwikkelen. energyPROFILE biedt de mogelijkheid om één van de belangrijkste kostenposten goed te budgetteren voor een gedegen bedrijfsvoering. In de leveringsperiode kan het energiebudget afgezet worden tegen de werkelijke energiekosten –en opbrengsten, zodat snel en accuraat te volgen is of de energiehandel ook datgene oplevert wat er van verwacht werd.

Bedrijfsvergelijkingen | energyCOMPARE

Als gebruiker van energyCONTROL kunt u gratis deelnemen aan een bedrijfsvergelijking. Met de bedrijfsvergelijking van Enova kunt u leren van uw collega's. Door de gegevens van bedrijven te vergelijken kunt u aanknopingspunten vinden om uw eigen bedrijfsvoering verder te verbeteren. Rapportages van energyCOMPARE zijn elk moment van de dag opvraagbaar en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit sterkte-zwakte analyses; u ziet direct op welk gebied u het beter of slechter doet dan uw referentiegroep. In dit proces worden uw bedrijfskengetallen vergeleken met landelijke gemiddeldes en worden alle bedrijven ingedeeld in diverse bedrijfstakken of teelten. Uw bedrijf wordt opgenomen in een ranglijst van vergelijkbare bedrijven en zo is direct te zien hoe u het doet ten opzichte van andere bedrijven. De gegevens van alle bedrijven zijn uiteraard niet herkenbaar of herleidbaar, tenzij hierover overeenstemming is tussen u en de andere bedrijven.

Enova bedrijfsvergelijkingen