Utiliteit

Bij Enova staan gebruikerswensen, ontzorging en onafhankelijkheid voorop. Met onze software stellen wij Nederlands meest toonaangevende tuinbouw –en industriebedrijven in staat effectief hun energieverbruik –en opwek te beheren.
De industrie is goed voor zeker 50% van het totale energieverbruik in Nederland. Energie-intensieve bedrijven is er veel aan gelegen om de energiekosten te beheersen.

Industrie
De industrie is goed voor zeker 50% van het Nederlandse energieverbruik. Vooral energie-intensieve bedrijven is er veel aan gelegen om de energiekosten in te beheersen. Het groeiend belang om te elektrificeren en de consumptie meer af te kunnen stemmen op de beschikbare productie is vaak duidelijk bij deze bedrijven. Wil men die theorie omzetten in de praktijk, dan zijn kennis en systemen nodig die in de industrie nog niet zo ver zijn doorgedrongen als in de glastuinbouw. Enova heeft in 2014 de eerste stap gezet in de industrie en is al zo ver dat nu, vier jaar later, enkele tientallen energie-intensieve bedrijven met flexibiliteit gebruik maken van onze mogelijkheden deze flexibiliteit om te zetten in lagere kosten.
Windparken
Duurzame energie is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling gekomen, maar energieopwekking uit wind is al decennia geleden begonnen. Dat blijkt wel uit het feit dat menig windpark momenteel geen subsidie meer ontvangt, terwijl zij dit de eerste 15 jaar van het bestaan wel krijgen. Door een marktprijs die vaak slechts een kwart van de subsidieprijs bedraagt en onderhoudskosten die gewoon doorlopen wordt subsidieloos verdergaan een uitdaging voor menig windparkbeheerder. Met een veelvoud aan slimme innovaties meent Enova dat het mogelijk moet zijn om, ook zonder subsidieregime, een winstgevend businessmodel te garanderen. Wanneer we willen voorkomen dat de energierekening van de burger alleen maar blijft oplopen is dat een must voor de toekomst.
Zonneparken
Sinds 2016 is ook zonne-energie op de agenda gekomen, maar dat ontwikkelt zich wel heel snel. Zo lijkt er alleen al de komende twee jaar 2.000 MW aan vermogen bij te komen. Grootschalige stroomopwekking op deze manier vindt vaak plaats op daken van industriële bedrijven. Dit wordt, net als bij windturbines, vergoed op basis van de geproduceerde elektriciteit. Niet altijd zal het bedrijf in staat zijn deze zonnestroom zelf te verbruiken, zoals bijvoorbeeld buiten werktijden. Er is dus een optimalisatie voor deze bedrijven noodzakelijk, vooral wanneer bedacht wordt dat over geïmporteerde stroom altijd energiebelasting en andere kosten voldaan moeten worden. Dit geldt niet voor zelf opgewekte stroom, dus dat is een goede reden om te kijken hoe verbruik en opwekking flexibel afgestemd kunnen worden.
Advies voor termijnhandel energie

Handelssysteem om ontzorgd en emotieloos toekomstige energieposities vast te leggen.
Lees meer

Advies voor daghandel energie en gas

Na het koppelen van de software met uw apparaten, kunnen de zelflerende algoritmes van energyDAY aan de slag.
Lees meer

Directe sturing van units met de eigen stuurbox

Met energyBOX ziet u in één oogopslag de meest relevante energie-informatie. Het is een optimalisatiesysteem voor (terug)levering van elektra en de warmteproductie.
Lees meer

Monitoring en factuur controle

Volledig in control en directe factuurcontrole zonder extra kosten. Voorkom dat u strategische beslissingen op gevoel neemt.
Lees meer

Als marktleider in de opslag en distributie van temperatuur gecontroleerde producten, wil Kloosterboer bijdragen aan het realiseren van een duurzame wereld.

Kloosterboer Website
CASE Industrie

Kloosterboer

Kloosterboer is wereldwijd één van de marktleiders op het gebied van koelhuizen. Met een opslagcapaciteit van ruim 4,700,000m3 4.700.000m3 en een jaarlijkse doorvoercapaciteit van meer dan 3,500,000ton aan voedselproducten.

Enova stuurtechnologie reguleert de temperatuur en gebruikt de beschikbare bandbreedte tussen de laagst en hoogst mogelijke opslagtemperatuur. In het geval van overcapaciteit op het net sturen wij de temperatuur naar het minimum van het bedrijf. Is er daarentegen ondercapaciteit dan sturen wij realtime de temperatuur naar het hoogst toegestane niveau. Enova realiseert hierdoor een zo optimaal mogelijk energie beleid.